Trainingen voor Mantelzorgers

mantelzorg

Voor mensen die mantelzorg verlenen biedt Van Silfhout Training & Vorming de volgende cursussen aan:

 • Nahder bekeken (voor mensen met NAH en hun partner)
 • Preventie van stress- en spanningsklachten
 • Mantelzorg en werk combineren kun je leren
 • Even uit de 'mantelzorg'
 • Slim indelen van tijd

Nahder Bekeken

Het leven verandert als iemand een ernstige ziekte heeft gekregen zowel voor degene die door de ziekte is getroffen als zijn familie. Mensen met NAH ervaren de gevolgen dagelijks omdat ze vermoeid zijn, verminderde sociale vaardigheden hebben, prikkelbaar zijn, last hebben van geheugenstoornissen etc. Voor de partner is het leven ook niet meer zoals het geweest is. Zij staan voortdurend onder spanning, worden met situaties geconfronteerd die onbekend zijn en vaak ook onwenselijk zijn, hopen tegen beter weten in. Onbekendheid met de beperkingen en niet weten hoe er mee om te gaan maakt de last zwaarder.

In deze cursus leer je:

 • Je eigen behoeften te uiten
 • Je gevoelens onder woorden te brengen
 • Aan de ander te vragen wat je nodig hebt
 • Anders om te gaan met de beperkingen die er zijn

Preventie van Stress en spanningsklachten

Stress kennen de meeste mensen wel. Het hoort bij het leven. Als de stress aanhoudt is hij op den duur ziekmakend. Dat kan zich uiten in lichamelijke signalen: steeds een droge mond hebben, vermoeid zijn, geen of weinig eetlust hebben, slecht slapen, hoofdpijn of rugpijn. Het kan zich ook vertalen in emotionele signalen zoals snel geïrriteerd zijn, veel huilen, vaak boos worden, het allemaal niet meer zien zitten of signalen in gedrag: veel piekeren, niet meer kunnen stoppen met denken, je slecht kunnen concentreren, warrig/chaotisch zijn. Negatieve stress kun je grotendeels voorkomen door stress te herkennen en te weten welke
situaties stress veroorzaken. Daarna is het belangrijk om na te gaan wat jij kunt doen om de stress te verminderen of stressbestendiger te worden.
Als je bovenstaande stresssignalen herkend is deze cursus, waarin je leert om beter om te gaan met stress, misschien iets voor jou.

In deze cursus leer je:

 • Stresssignalen te herkennen en te erkennen;
 • Oefeningen die stress verminderen;
 • Je eigen behoeften te verwoorden en;
 • Om te gaan met onvervulde verlangens en behoeften.

Mantelzorg en werk: combineren kun je leren

Als werkende mantelzorger heb je te maken met je werksituatie, je vrije tijd en de tijd waarin je zorgt voor iemand anders. Deze combinatie is niet altijd gemakkelijk. De situatie kan je voldoening geven maar je komt ook zaken tegen die je ergeren of belasten. Tijdens deze workshop leer je met de RET- methode je gedachten over de situatie te veranderen en daarmee jouw gevoelens en gedrag te veranderen. Dat betekent dat je jouw gevoelens van ergernis of belasting kunt wijzigen in voldoening of blijdschap als je in staat bent om jouw gedachten te veranderen.

In deze cursus leer je:

 • gebeurtenissen te herkennen die stressvol zijn
 • jouw gevoelens te herkennen en te erkennen
 • jouw behoeften te verwoorden
 • de achterliggende gedachten en overtuigingen te veranderen
 • je gedrag daarmee te veranderen

Draagkracht en draaglast in evenwicht

In de zorg voor anderen is het belangrijk om voor de energiebalans te zorgen. Bepaalde activiteiten geven energie, terwijl andere bezigheden veel energie vragen. De effecten die dit heeft op lichaam en geest zijn niet altijd duidelijk: mensen voelen zich soms uitgeput, terwijl ze de oorzaak hiervan niet altijd kunnen achterhalen. In deze cursus gaan we op zoek naar de lasten die je kunt dragen en de inspiratie die je kunt gebruiken om vanuit je kracht te leven en te werken. Waar haal je je inspiratie vandaan om vanuit je kracht te leven en te werken. We hopen dat jouw rugzak straks weer opnieuw ingepakt zal zijn waarbij je de ballast er uitgegooid hebt en er lichtere zaken in gestopt worden.

In deze cursus leer je:

 • welke karakter eigenschappen jouw draagkracht en draaglast belemmeren en/of bevorderen
 • welke energie vreters en energiegevers jij in je leven hebt
 • wat jouw herstelmogelijkheden zijn
 • de steun en regelmogelijkheden die je hebt te gebruiken
 • plezier en voldoening uit je leven te creëren.

Even uit de Mantel (zorg)

De reactieve mens reageert op de prikkels van haar omgeving. Zij doet dingen uit gewoonte. De creatieve mens ontwikkelt zichzelf door initiatief te nemen en niet te wachten op vragen uit de omgeving. De ene mens leeft in een vicieuze cirkel waarin vaagheid, oppervlakkigheid en gewoonte de kenmerken zijn. De creatieve mens leeft in een opwaartse spiraal. In deze cursus leer je om stuurman te zijn van je eigen leven; een leven waarin je de keus hebt om reactief of creatief te leven en te werken.
Op een ontspannende en speelse manier wordt het thema ‘hoe kan ik het anders doen’ op diverse manieren uitgewerkt. Op een creatieve en speelse manier vergroten mensen hun mogelijkheden. Anders denken is anders doen.

In deze cursus leer je:

 • je eigen mogelijkheden vergroten om dingen anders te zien en dus anders te doen
 • creatief problemen op te lossen
 • te luisteren naar de signalen in je lichaam en die te volgen

Mantelzorger, blijf in je kracht

Veel mantelzorger zijn overbelast en kunnen de zorg vaak niet meer opbrengen. Ze zijn overbelast omdat ze geen tijd meer voor zichzelf kunnen vrijmaken en vaak ook niet meer weten hoe ze hun eigen vrije uurtje moeten invullen. Ook al zorgen ze niet, ze blijven wel bezig over hun partner, moeder, vriendin door te piekeren. In deze cursus leren mantelzorgers hoe ze zich kunnen ontspannen en leren ze met aandacht hun dagelijkse zorg in eigen kracht te blijven doen.

In deze cursus leer je:

 • door oefeningen om in je eigen kracht te geloven
 • aandachtig te zijn in het hier en nu
 • de situatie te accepteren
 • rust voor jezelf te creëren
 • eventuele problemen te doorgronden en
 • je te verbinden met je eigen waarde en waarheid

Terug naar training- en cursusoverzicht