Mindfulness

mindfulness 100px

Wees bewuster in het hier en nu. Heb aandacht voor je omgeving.