Portfolio

portfoliomap

De klanten waarvoor ik werk en heb gewerkt:

Stichting welzijn Deurne
Stichting NEVI Inkoopopleidingen
Gemeente Gemert – Bakel ( reïntegratietraject)
Stichting Impuls Welzijnsorganisatie Gemert-Bakel
COMSA ( bureau voor Interculturele communicatie)
Bestuursacademie Nederland
Stichting Odyssee ( voorheen Driekant)
Stichting de Zijlen ( Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking)
VAC (Vrouwen Adviescommissie voor de woningbouw)
Nederlandse Spoorwegen
VNV (Vrouwen Netwerk Veldhoven)
Vormingsinstituut Kerk en Wereld
EVV ( Emancipatorisch Vrouwen Vormingswerk)
LVR ( Limburgse Vrouwenraad)
Telewerkcentrum De Peel
KVO ( Katholieke Vrouwen Organisatie)
Bureau voor Kraamverzorgenden
Bureau voor Jeugdhulpverlening

Producten

Communicatieve vaardigheden
Geweldloze communicatie
Presenteren
Leidinggeven
Coaching en intervisie
Onderhandelen
Gesprekstechnieken
Functionerings–, POP- en beoordelingsgesprekken
Timemanagement
RET
Conflicthantering
Personeelsmanagement
Klantgericht werken

Persoonlijke effectiviteit

- assertiviteit
- de elementen
- wat is er aan de hand
- een koffer vol inspiratie
- draagkracht en draaglast
- preventie van stress en spanningsklachten
- nahder bekeken
- mantelzorg en werk