Workshops aan vluchtelingen

Vanaf september gaat van Silfhout Training en Vorming weer - in opdracht van welzijnsorganisatie Vierbinden - workshops geven aan vluchtelingen uit o.a. Syrië, Afghanistan, Iran en Eritrea. Deze workshops Participatie Verklaring zijn een aanvulling op de inburgeringscursus.
 
De inhoud van de workshops zijn: 
  • Financiën: Algemene kennis over geldzaken, het maken van een kasboek, sparen, administratie, etc.. 
  • Normen en waarden: Nederlandse grondwet, waarden en normen in Nederland, etc.
  • Arbeid en inkomen: Rechten en plichten in de bijstand, solliciteren, soorten contracten, etc.
  • Gezondheidszorg: Zorgaanbieders; waar kun je voor welke klacht terecht, ziektekostenverzekering, gezond eten en bewegen, etc.