Mantelzorger, uw partner in de zorg

Kinderen, familie, vrienden en buren zin eraan gewend geraakt als een oudere naar een verpleeg- of verzorgingshuis moet, dan hebben ze er qua zorg geen omkijken meer naar. Daar is de professionele hulpverlening voor.

Maar die houding kan de nederlandse samenleving zich niet meer veroorloven, zegt Aad Koster, directeur van ACTIZ, de branche-organisatie in onder andere verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. De bevolking vergrijst en de kosten voor de gezondheidszorg nemen alleen maar toe. Tegelijkertijd is er volgens Koster te veel op het bordje van de beroepskrachten gekomen.

Het contact tussen beroepskrachten en mantelzorgers wordt steeds belangrijker. Een goed samenspel tussen formele en informele zorg is onontbeerlijk. Het verbetert het werkplezier, de kwaliteit van de zorg en het leven van clienten. Men kan niet zonder elkaar. Voor de beroepskracht is het belangrijk om een goede communicatie te hebben met de mantelzorger en goede afspraken te maken.

Voor dit doel heeft Van Silfhout Training & Vorming een training ontwikkeld speciaal gericht op de professional in de zorg, die moet samenwerken met mantelzorgers. De zorgprofessional ontwikkelt in deze training kennis en vaardigheden om de samenwerking met mantelzorgers te versterken. er wordt gekeken naar alle betrokkenen rondom de zorgvrager. zij worden zich bewust van ieders rol, invalshoek en betrokkenheid. Samenwerking en een goede onderlinge communicatie vormen in deze training de rode draad.

Verdere details over deze training vindt u HIER.