Workshops aan vluchtelingen

Vanaf september gaat van Silfhout Training en Vorming weer - in opdracht van welzijnsorganisatie Vierbinden - workshops geven aan vluchtelingen uit o.a. Syrië, Afghanistan, Iran en Eritrea. Deze workshops Participatie Verklaring zijn een aanvulling op de inburgeringscursus.
 
De inhoud van de workshops zijn: 
  • Financiën: Algemene kennis over geldzaken, het maken van een kasboek, sparen, administratie, etc.. 
  • Normen en waarden: Nederlandse grondwet, waarden en normen in Nederland, etc.
  • Arbeid en inkomen: Rechten en plichten in de bijstand, solliciteren, soorten contracten, etc.
  • Gezondheidszorg: Zorgaanbieders; waar kun je voor welke klacht terecht, ziektekostenverzekering, gezond eten en bewegen, etc.

Cursus rouwverwerking

Als je een dierbare verliest, staat je leven op zijn kop. Het leven zoals het was, de toekomst die je voor ogen had, het is allemaal veranderd. Niet altijd heb je de veerkracht om door te gaan. Heb je handvatten nodig, je leven weer op de rails te krijgen, dan is deze cursus wellicht iets voor jou.

Lees meer: Cursus rouwverwerking

Mantelzorger, uw partner in de zorg

Kinderen, familie, vrienden en buren zin eraan gewend geraakt als een oudere naar een verpleeg- of verzorgingshuis moet, dan hebben ze er qua zorg geen omkijken meer naar. Daar is de professionele hulpverlening voor.

Lees meer: Mantelzorger, uw partner in de zorg

Aandacht voor de mantelzorger

De overheid vindtdat de kosten voor onze zorg de budgetten overschrijden en heeft daarom stringente bezuinigingen aangekondigd. Een en ander betekent dat dat meer en meer zorgtaken op de schouders van familie, vrienden en buren komen te liggen, de zogenaamde mantelzorg.

Lees meer: Aandacht voor de mantelzorger

Anders kijken is anders doen

Het boek 'Multfocus' van Gitta en Lenneke Overmaat heeft mij geïnspireerd in het ontwikkelen van de cursus 'Anders kijken is anders doen' voor verzorgenden en helpenden in de gezondheidszorg. Deze cursus is inmiddels uitgevoerd voor De Zorgboog.

Lees meer: Anders kijken is anders doen